August 2015

Inspiration til Kontaktforældre:

Der vælges hver år ved starten af skoleåret et kontaktforældreudvalg bestående af (optimalt) 4-5 forældre.

Det henstilles til, at der både er mandlige og kvindelige deltagere i udvalget, ligesom det henstilles til, at der både er pige & drenge forældre repræsenteret.

Der henstilles også til, at der er udskiftning af kontaktforældre fra år til år, således at så mange som muligt får prøvet at deltage gennem børnenes skolegang.

Ud af de 4-5 stykker vælges 1 person som tovholder for gruppen. Denne person har ansvaret for kommunikation til og fra gruppen. Kontaktlæreren & tovholderen bør have god kommunikation omkring klassen som helhed. Det er som udgangspunkt tovholderen, som vil have dialog med ledelsen & skolebestyrelsen hvis behov herfor på klassens vegne.

Det er kontaktlærerens ansvar at listen er opdateret på intra. Man meddeler kontaktlæreren hvis der er ændringer i udvalget.

Det optimale er,at afholde 3-4 møder årligt eller efter behov. Et enkelt møde kunne måske planlægges i samråd med kontaktlæreren.

Her planlægges / diskuteres for eksempel:

1. Arrangementer

2. Legegrupper

3. Klassens trivsel

4. Klassekasse (skal vi have det, hvad er rammerne herfor, hvad skal vi bruge penge på)

5. Fødselsdage. Rammer for beløb for gaver. Man inviterer enten hele klassen, alle drengene eller alle pigerne.

(f.eks A. liste med børn hvor én elev køber en gave til f.eks. 200 kr til den næste på listen – således får alle en gave til ca 200 kr, uafhængigt om de holder fødselsdage eller ej – eller B. alle dem der holder fødselsdag får en gave til ca 30 kr)

6. Forældreafholdt overnatning / lejrskole. SFO’en har f.eks. nogle telte man kan få lov at låne

Det tilrådes at tovholderen sender et referat ud, fra alle afholdte møder som kort fortæller hvilke beslutninger der er taget, hvilke datoer der er i spil & hvornår legegrupper starter etc.

Det er også en god idé at lade alle vide hvornår næste møde er, så forældre kan komme med gode idéer eller andet de ønsker diskuteret.

Det er ikke meningen at kontaktforældrene skal stå for "det hele". Man uddelegerer selvfølgelig opgaver & håber på deltagelse fra resten af forældregruppen.

Nogle klasser har god erfaring med lukkede facebookgrupper hvor man kan poste at man f.eks. tager i skøjtehallen & høre om nogen vil med etc. Derudover er flere forældre hyppigere brugere af Facebook end Intra.

Det tilstræbes at tovholderne (og andre som ønsker det) inviteres til et årligt møde med skolebestyrelsen. Her kan vi udveksle hvad der rør på sig og hvor der bør gøres en indsats.

Skolebestyrelsen deltager gerne (hvis muligt) i kontaktforældremøder hvis behov herfor.