SFO

 

Alle SFO’er i Gladsaxe Kommune har lukket følgende dage, hvor der tilbydes sampasning:

• Onsdag den 28. marts 2018 (dagen før påske)

• Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kristi Himmelfarts dag)

• Mandag den 23. juli – fredag den 27. juli 2018 (uge 30)

 

For forældre der ikke har anden pasningsmulighed, vil der blive etableret sampasning.

Ved behov for pasning skal der rettes henvendelse til skolens faglige leder med ansvaret for SFO’en senest:

• Mandag den 12. marts 2018

• Mandag den 23. april 2018

• Fredag den 8. juni 2018

Sampasningen vil blive etableret på en af kommunens SFO’er.

 

Lukkedagene kan også ses på www.gladsaxe.dk