Synlig læring

 

Information til forældre om Synlig Læring

Et efteruddannelsesforløb for Gladsaxe Skole i 2015-2019

 

Synlig læring?

Synlig læring betyder, at en skole har den undervisning og de aktiviteter, som vi evidensbaseret ved giver mest læring hos elever. Så det handler ikke om, hvad man tror eller mener. Det handler om hvilken læringseffekt, der er blevet målt i hos mere end 80 millioner skolelever i verdenen.

Prof. John Hattie har forsket i læringseffekt.. Han har vurderet kvaliteten af mange mindre undersøgelser, og samlet data over 150 faktorer, som påvirker elevers læring. Derefter har han lavet beregninger af læring og sat tal på - såkaldte effektmålinger. Nogle positive (der finder læring sted) og nogle negative (man glemmer).

Hatties pointe er, at elever allerede lærer i skolen. Men hvis vi retter fokus mod det, der virker bedst, så kan vores børn lære endnu mere. På dette barometer er den orange zone et udtryk for, hvad den gennemsnitlige elev lærer i skolen på et år. En fokus på Synlig læring er et udtryk for, at man arbejder struktureret og målrettet for at lave skole, hvor eleverne opnår en læring i den blå zone. De kan lære mere.

 

Synlig læring - hvad virker?

Det vigtigste elementer for læring er ifølge de internationale undersøgelser:

 

  • Elevens egen forventninger
  • Undervisning med opgaver, der passer til elevens niveau og giver mening (praksisnære)
  • Læreren giver brugbar feedback til eleven, der får ham/ hende til at tænke over det lærte igen
  • At eleven har tillid til, at læreren kan lære ham/ hende noget
  • Løbende evaluering

 

Synlig læring handler om at gå fra et fokus på “Hvad skal vi lave?” til et fokus på “Hvad skal vi lære?” Det betyder, at der arbejdes målrettet med den enkelte elevs udvikling. Fokus i undervisningen bliver dermed at formulere tydelige læringsmål, udforme succeskriterier, arbejde med læringsstrategier, give feedback, at have fokus på elever der ikke lærer - og selv at være en rollemodel som en synligt lærende voksen. Hvor præstationen tidligere blev målt på det niveau eleven havde, vil lærere fremadrettet tale om progression; hvor meget eleven har lært.

 

 

At være forælder til en synligt lærende elev

Forældre har stor betydning for børns læring. At hjem- og skolesam-arbejdet fungerer, og at der bliver talt godt om skolen og lærerne i hjemmet, er afgørende for “Lærertroværdighed (effekt 0,9)”. Jo højere tilliden er mellem forælder, elev, skoleledelse og lærere, jo bedre klarer eleven sig. For at denne tillid kan blive opbygget har både skole og hjem en opgave i at opbygge denne tillid. Derfor er det vigtigt at:

 

  • Vi har respekt for hinandens holdninger - enig eller ej
  • Vi har respekt for egne og hinandens fejl
  • Vi har respekt for vores forskellige fagligheder

 

Det er ikke forældrenes opgave at overtage læringen eller undervis-ningen, men at vise tydelig interesse for barnets eller den unges læring. Det handler derfor ikke om at gøre mere, men blot at spørge lidt anderledes. Giv ros for indsats. Ikke for resultat. På den måde vil dit barn ved en svær udfordring blive motiveret til at arbejde hårdt for at opnå et godt resultat.

Vi spørger: Hvad har du lavet i dag? Spørg i stedet: Hvad har du lært i dag? På den måde lærer eleven at få fokus på selve læringen og opnår en større bevidsthed omkring egen læring. Når barnet er i en læringsproces, kan du altid stille tre spørgsmål, der også støtter op om egen bevidsthed:

Hvad er målet?

Hvor er du nu i forhold til målet?

Hvad er næste skridt for at nå målet?

En hjørnesten i læring er flydende færdigheder. Læsning, tabeller og staveord er grundlæggende for dit barns læring. Skab rammen for læsestunder. Træn tabeller eller staveord på den lange køretur eller i køen i supermarkedet. Det bliver aldrig for meget.

God synlig læringslyst.

GLADsaxe skole.