Indmeldelse

Vi er glade for at mange familier vælger Gladsaxe Skole.

Vi holder indskrivningssamtaler torsdage kl. 8-10, efter aftale med skolens kontor tlf. 39 57 67 39.

Hvis I har fælles forældremyndighed, er det vigtig, at begge partner er indforståede med skiftet.

 

Udmeldelse

Hvis jeres barn flytter skole, skal dette altid meddeles til skolens kontor på tlf. 39576739.